รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (SSD) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565