รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4860 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ National Electrical Code (NEC) NFPA 70 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565