รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4875 ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)ฯ ดาวน์โหลด
4876 เอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)ฯ ดาวน์โหลด
4877 TOR จ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)ฯ ดาวน์โหลด
4878 ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)ฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565