รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4902 - ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางวิ่ง (Run-In)ฯ ดาวน์โหลด
4903 ตารางราคากลางงาน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางวิ่ง (Run-In)ฯ ดาวน์โหลด
4904 - ร่าง - ข้อกำหนดและขอบเขตตงานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางวิ่ง (Run-In) ดาวน์โหลด
4905 ปร. 4 - 6 จ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In)ฯ ดาวน์โหลด
4906 -ร่าง- ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ก่อสร้าง Run-In ดาวน์โหลด
4912 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อ เพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117ฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565