รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4957 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
4958 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
4959 ตารางแสดงวงเงิน ดาวน์โหลด
4960 ตารางแสดงปริมาณงาน ปร.4- 6 ดาวน์โหลด
4961 ข้อกำหนดและขอบเขตของงานก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
4962 แบบรูปงานก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
4963 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงาน ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565