รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
4985 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อฯ ดาวน์โหลด
4986 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อ ดาวน์โหลด
4987 1. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In)ฯ ดาวน์โหลด
4988 2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In)ฯ ดาวน์โหลด
4989 3. ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ดาวน์โหลด
4990 4. ปร. 4-6 จ้างก่อสร้างทางวิ่ง Run-In ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565