รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5013 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ License โปรแกรม Zoom Meeting Business Plus License-๑ Year Prepay ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565