รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
770 ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ดาวน์โหลด