รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5132 สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้งฯ เลขที่ 5/2566 เลขที่ 5/2566 ดาวน์โหลด
5133 สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ฯ เลขที่ 4/2566 เลขที่ 5/2566 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565