รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5185 ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5186 Drowing 41-82 จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5187 Drowing 1-40 จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5188 7. งานสถาปัตยกรรม จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5189 6. งานปรับปรุงถนนตรวจการณ์ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5190 5. งานโครงสร้างสนามทดสอบ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5191 4. หมวดงานระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5192 3. งานการป้องกันความลาดเอียงสนาม จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5193 2. หมวดงานระบบระบายน้ำ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5194 1. งานก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5195 TOR จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5196 เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5197 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565