รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5240 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายละเอียดประกอบคำชี้แจงคำขอจัดตั้งองค์การมหาชน รองรับการบริหารศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565