รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5303 การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565