รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5321 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร ดาวน์โหลด
5322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราึคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลด
5323 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565