รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5338 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Internal Solid State Drive และ สาย Cable SATA 3.0 จำนวน ๗ ชุด (๑๔ ชิ้น) ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565