รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยธุรการ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565