รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5354 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไมโครโฟน จำนวน ๑ งาน (๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565