รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5368 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ อัตรา ฯ ดาวน์โหลด
5369 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ อัตรา ดาวน์โหลด
5370 TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ อัตรา ดาวน์โหลด
5371 ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ อัตรา ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565