รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
5416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565