รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองสีขาว พร้อมพิมพ์ (กอ.) ดาวน์โหลด
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง สวิตซ์ สาย 5 เมตร (กอ.) ดาวน์โหลด