รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารฯ (มผช. จ.นนทบุรี) ดาวน์โหลด
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 78 ถัง (กค.) ดาวน์โหลด