รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 33 ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 46 ถัง (กส.) ดาวน์โหลด