รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ฯ จำนวน 3,378 แผ่น (กก.) ดาวน์โหลด
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ ดาวน์โหลด