รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
933 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าอเนกประสงค์สำหรับใส่เอกสารการสัมมนา จำนวน 350 ใบ (กช.) ดาวน์โหลด
934 ประกาศผู้ชนะการซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 250 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง (กบค.สล.) ดาวน์โหลด