รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 908 หน้า (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซองพลาสติก A4 จำนวน 10 โหล (ศส.) ดาวน์โหลด
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 120 ชุด (ศส.) ดาวน์โหลด