รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือน พ.ย.2560 ดาวน์โหลด
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนธันวาคม ดาวน์โหลด
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ธันวาคม ดาวน์โหลด
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย. ดาวน์โหลด
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม ดาวน์โหลด