รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว ขนาดพับ 3 (กค.) ดาวน์โหลด
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกิจกรรม TISI Clip Camp 2017 (กส.) ดาวน์โหลด
976 ประกาศผู้ชนะการจ้างขนส่งพัสดุ ไปจังหวัด อุดรธานี (กส.) ดาวน์โหลด