รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (หนุ่ม) ดาวน์โหลด