รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สมพิศ) ดาวน์โหลด