รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
986 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer HP LaserJet จำนวน (๒ รายการ) (กป.) ดาวน์โหลด
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท จำนวน ๑ กรอบ (กส.) ดาวน์โหลด