รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
999 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
1000 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ดาวน์โหลด
1001 ราคากลาง ดาวน์โหลด
1002 แบบก่อสร้างสนาม ดาวน์โหลด
1003 เอกสารประมาณราคากลาง ดาวน์โหลด
1004 TOR ดาวน์โหลด
1005 รายละเอียดงานก่อสร้าง1 ดาวน์โหลด
1006 รายละเอียดงานก่อสร้าง2 ดาวน์โหลด
1007 รายละเอียดงานก่อสร้าง3 ดาวน์โหลด
1008 รายละเอียดงานก่อสร้าง4 ดาวน์โหลด
1009 รายละเอียดงานก่อสร้าง5 ดาวน์โหลด
1010 รายละเอียดงานก่อสร้าง6 ดาวน์โหลด