รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน ๖ อัน (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว DL จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง (กส.) ดาวน์โหลด