รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองสีขาว ขนาด A4 (กส.) ดาวน์โหลด
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Standard Methods (ศส.) ดาวน์โหลด
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบรับแจ้งการทำเพื่อการส่งออก (กต.2) ดาวน์โหลด
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีโอ จำนวน ๒ เรื่อง (กส.) ดาวน์โหลด
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)(กอ.) ดาวน์โหลด