รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าหุ้มโซฟา ลมอ. (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล (งานวันเด็ก ณ กระทรวงวิทย ฯ) ดาวน์โหลด
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล (งานวันเด็ก ณ กระทรวงศึกษาฯ) ดาวน์โหลด
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด ( กกพ. สล.) ดาวน์โหลด
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงหิ้วพลาสติกขาวขุ่น (กส.) ดาวน์โหลด