รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๗ ถัง (กป.) ดาวน์โหลด
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๗๖ ถัง (กต.1) ดาวน์โหลด
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J430W (กส.) ดาวน์โหลด
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเติมตรายางและถาดหมึก (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๑ ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
1094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๕ ถัง (กค.) ดาวน์โหลด
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน ๓๐๐ กล่อง (กต.3) ดาวน์โหลด
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Designjet (กส.) ดาวน์โหลด
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ กล่อง (กค.) ดาวน์โหลด
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด