รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ ถัง (กม.) ดาวน์โหลด
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๗ ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุพัสดุ (กทม.-สกลนคร) (กส.) ดาวน์โหลด
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท (กส.) ดาวน์โหลด
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๑ ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด