รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/439/49 และ สมอ.6/480/51 ดาวน์โหลด