รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมีกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 7100 (กส.) ดาวน์โหลด
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) ดาวน์โหลด