รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น M506 (สก.) ดาวน์โหลด
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (1,064 แผ่น) (กก.) ดาวน์โหลด
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภาายนอกถ่ายเอกสาร (8,216 แผ่น) (กก.) ดาวน์โหลด
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๒ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๓ ถัง (กก.) ดาวน์โหลด