รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๓๐๐ ใบ (กอ.) ดาวน์โหลด
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสอนเซ็น F4 (กบก.สล.) ดาวน์โหลด