รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กค. หมายเลข สมอ.426/ว.209 และ สมอ.426/ว.278 ดาวน์โหลด