รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบรับแจ้งการทำเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๒๐ ตรี (กต.1) ดาวน์โหลด
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง จำนวน 25 อัน (กต.2) ดาวน์โหลด
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องอะคริลิคใส่บัตรและป้ายเสียบกระดาษ จำนวน ๔ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด