รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๒๐๐ ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์ (กส.) ดาวน์โหลด