รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุติดตามตัว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สมอ.) จำนวน 6 ก้อน ดาวน์โหลด