รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสพร้อมติดตั้ง (สก.) สำหรับคอมพิวเตอร์หมายเลข สมอ.145/1281 สมอ.145/1083 และ สมอ.145/1193 ดาวน์โหลด