รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๓ รายการ (กกพ.) ดาวน์โหลด
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว DL (กย.) ดาวน์โหลด
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ Rollup จำนวน 7 ชิ้น (กช.) ดาวน์โหลด