รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรศัพท์ประจำ ศส. หมายเลข สมอ.216/ว.142 สมอ.216/ว.143 และ สมอ.216/ว.144 ดาวน์โหลด