รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์ 4 สีขนาด เอ2 พร้อมเคลือบ PVC ชนิดมัน เรื่อง ชุดสายพ่วง (กส.) ดาวน์โหลด
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท (กส.) ดาวน์โหลด
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) ดาวน์โหลด
1226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภานนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด