รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด