รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเข้าเล่มเอกสาร ดาวน์โหลด
1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ สำหรับเย็บได้ 65 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด
1279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ คาร์ล 120 ดาวน์โหลด
1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๓๐ แผ่น ดาวน์โหลด
1281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 41x75x89 ดาวน์โหลด