รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารการสัมมนา จำนวน 230 ใบ (กช.) ดาวน์โหลด
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 200 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด